تابلو های راهنمایی و رانندگی traffic signs

امتیاز دهید

در میان تمامی تجهیزات ترافیکی، تابلوهای ترافیکی از اهمیت ویژه ای برخوردارند . قدمت استفاده از تابلو ترافیکی بسیار بیشتر از سایر تجهیزات ترافیکی است . مسیرهای بی انتها و پر پیچ و خم جاده ها در سرتاسر دنیا نیاز به علائم و نشان هایی دارد . نشانه هایی که رانندگان را از مسیر پیش رو، هشدارها ، پیچ های تند ، میزان شیب جاده ، مسافت مانده تا نزدیک ترین شهر یا روستا ، مسیرهای فرعی و دوربرگردان و بسیاری اطلاعات دیگر مطلع سازد . تابلوهای ترافیکی در ابعاد ، اشکال و رنگ های متنوع ساخته می شوند . امروزه تابلو ترافیکی بهبود وضعیت تردد در مسیرهای عبور و مرور شهری و بین شهری مورد استفاده قرار می گیرد .

 

کاربردهای تابلو ترافیکی

اغلب تابلوهای ترافیکی در نقاط مختلف جهان دارای مشخصات و نماد یکسانی هستند .  هریک از این تابلوها با نمادهای اختصاصی که بر روی آن ها حک شده است ، وضعیت ویژه ای را بیان می کنند .

رعایت نکردن این علائم سرپیچی از قوانین محسوب خواهد شد و پیگرد قانونی برای رانندگان متخلف به همراه خواهد داشت . از کاربردهای تابلو ترافیکی می توان به کاهش ترافیک جاده ای ، اعلام وضعیت هشدار، اعلام مسیرهای پرپیچ و خم ، اعلام مسیر یک یا دو طرفه ، راهنمایی مسیر و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد .

با توجه به افزایش بی رویه وسایل نقلیه داخل شهرها و جاده های کشور، نیاز به استفاده از تجهیزاتی جهت راهنمایی در مسیرها بسیار احساس میشود . نمونه ای از این تجهیزات ترافیکی تابلوهای راهنمایی هستند که جزء مهم ترین تجهیزات ایمنی محسوب میشوند ، به گونه ای که میتوان ادعا کرد عبور و مرور خودروها بدون این علائم ترافیکی غیرممکن است .

تابلو های راهنمایی و رانندگی که زیرمجموعه تابلوهای راهنمایی هستند ، یکی از مهم ترین عوامل تامین امنیت و نظم در معابر شهری و بین شهری بشمار میروند و در کل دنیا به سه دسته تقسیم میشوند:

تابلو های بازدارنده

تابلوهای بازدارنده یا حکم کننده هستند که به شکل دایره ای و با حاشیه قرمز رنگ برای جلب توجه بیشتر رانندگان طراحی شده اند . تابلوهای بازدارنده زمانیکه در محلی نصب میشوند ، انجام عمل نشان داده شده بر روی تابلو ممنوع است و در صورت عدم رعایت ، رانندگان جریمه خواهند شد . تابلو بوق زدن ممنوع ، سبقت ممنوع ، ورود ممنوع و بسیاری تابلوهای بازدارنده دیگر نمونه ای از این دست تابلوها هستند .

تابلو هشدار دهنده

تابلوهای هشداردهنده شامل تابلوهای هشداردهنده و یا اخطاری هستند . این نوع تابلوها که معمولاً به شکل مثلث و با حاشیه قرمز رنگ طراحی و تولید میشوند ، رانندگان و عابران را از خطرات احتمالی پیش رو آگاه میکنند . تابلو جاده باریک میشود ، محل عبور عابر پیاده ، دست انداز، جاده دو طرفه میشود نمونه ای از تابلوهای راهنمایی و رانندگی هشداردهنده هستند .

تابلو اگاهی دهنده

دسته سوم متشکل از تابلوهای راهنمایی و رانندگی آگاهی دهنده یا اخباری است که در طرح های دایره ، مستطیل ، مربع و پنج ضلعی و با رنگهای زرد ، سبز، سفید ، قهوه ای و آبی طراحی میشوند . این نوع علائم ترافیکی بیشتر جهت خبر دادن به رانندگان در مورد نزدیک شدن به اماکنی مانند بیمارستان ، هتل ، ایستگاه اتوبوس ، جایگاه سوخت و … بکار میروند . تابلوهای راهنمایی و رانندگی آگاهی دهنده جزء متداول ترین علائم ترافیکی هستند و راهنمای خوبی برای رانندگان محسوب میشوند .

مواد تشکیل دهنده و روش ساخت تابلو ترافیکی

عمر یک علامت ترافیکی بستگی به کیفیت مواد مصرفی و رعایت اصول فنی در سـاخت و نـصب آن دارد . یـک علامـت دائمی با ساخت خوب ، در شرایط معمولی که تعمیرات آن در فاصله هاي زمانی منظم انجام گیرد ، داراي عمـري معادل 10 الی 15 سال است (به جز در نواحی ساحلی و یا صنعتی) . هرتابلو از سه بخش اصلی زیر تشکیل شده است : بازتابنده نور(شبرنگ) ، بدنه و اتصالات

شبرنگ تابلو های ترافیکی

قسمت اصلی و تخصصی هر تابلو ترافیکی ، شبرنگ آن است . به دلیل این که بخشی از سفرها در شب انجـام مـی گـردد بایـد تابلوها نورافشانی شده تا توسط راننده دیده شوند . شبرنگ یک ورقه ازجنس PVC می باشدکه درون آن دانـه هـاي شیشه (کروي شکل) به طور منظم قرار گرفته اند . در اثر برخورد نور اتومبیل به صفحه شبرنگ این نور به کـره شیـشه اي برخورد و به طرف اتومبیل (چشم راننده) برمیگردد و راننده قادر خواهد بـود نوشـتار و پیـام تـابلو را مـشاهده و درك نماید . بسته به میزان نور بازتابیده شده ازسطح شبرنگ رده هاي مختلـف شـبرنگ بـا کیفیـت هـاي متفـاوت پدید می آید . در میان شبرنگها رنگ سفید بیشترین بازتاب و قهوه اي کمترین مقـدار و رنـگ مـشکی هـیچ گونـه بازتابی ندارد

شبرنگها از نظر کاربرد ، دوام و میزان بازتاب نور، متفاوت هـستند کـه بایـد بـا توجـه بـه نـو ع راه و سرعت وسایل نقلیه و تأثیر محیط اطراف انتخاب شوند . شبرنگ مورد استفاده در ساخت علامت هاي راه بایـد بـا استانداردها مطابقت داشته باشد . در صورتی که از روش چاپ روي شبرنگ استفاده گردد ، باید جوهر چاپ مصرفی از نوعی مناسب و مورد تأیید کارخانه سازنده شبرنگ باشد و تمام توصیه ها و دستورالعمل هاي کارخانه سازنده رنگ و شبرنگ ، در این خصوص رعایت گردد .

 

جنس صفحه علامتهاي ترافیکی دائمی ، معمولاً فلزي است اما از پلاستیک و مواد دیگري مانند فیبر و چوب و غیره نیز میتوان استفاده کرد و در حال حاضر، بیشتر از فلز استفاده می شود .

در تابلوهاي با ورق ساده (بدون فرم) وسیله اتصال پیچ و مهره است که از سوراخ هاي تعبیه شده بر روي تابلو و پایـه ، عبور و محکم می شود . دراین حالت ظاهر بودن پیچ بر روي صفحه شبرنگ و همچنـین عـدم امکـان تنظـیم زاویـه نصب تابلو ترافیکی نسبت به محور حرکت، از معایب می باشند. در تابلوهاي ترافیکی فریم دار زائده اتـصال بوسـیله نقطـه جـوش یـا پرچ به پشت بدنه محکم شده و با استفاده از بست دوتکه اي تابلو به پایه متصل مـی شـود . در ایـن حالـت بـر روي صفحه شبرنگ پیچ و اتصالی مشاهده نمی شود و همچنین امکان تنظیم زاویه نصب تابلو نسبت بـه محـور حرکـت وجود دارد.

 

اهمیت نصب انواع تابلو مسیر

بدون وجود تابلو مسیریابی رانندگان زیادی تا ساعت ها دچار گمراهی خواهند شد و از مسیر خود باز می مانند . امروزه انواع تابلو مسیر برای جهت یابی هرچه سریعتر شهروندان در مناطق مختلف معابر، خیابان ها و کوچه ها نصب شده اند . این نوع از تابلو خیابان در مواقعی که ترافیک سنگینی پیش رو دارید، مسیرهای فرعی را برای رسیدن به مقصد نشان می دهند . استفاده از  انواع تابلو مسیر در معابر شهری تاثیر مهمی بر کاهش میزان ترافیک  خواهد داشت .

تابلو مسیر در جاده های برون شهری به راننده این امکان را می دهد که مسیر مورد نظر خود را از بین راه های ممکن انتخاب کند و یا در موارد لازم به مسیر پیشین برگردد . ابعاد تابلوی ترافیکی مسیر باید بر طبق قوانین و ضوابظ شهری در مکان های مناسب و در ارتفاع استاندارد نصب شوند . ارتفاع نصب این تابلوها نباید بیش از 4 متر باشد ، تا در محدوده نور خودروها قرار گیرند .

 

.

#پارکترافیک #فروشگاهپارکترافیک #کیانتجهیزپایدار #تجهیزاتپارکینگ #تجهیزاتپارکینگی #تجهیزپارکینگ #تجهیزاتترافیکی #تجهیزاتایمنی #تجهیزاتجادهای #فروشگاهتجهیزاتپارکینگ #فروشگاهتجهیزاتترافیکی #تجهیزصفرتاصدپارکینگ #نمایشگاهتجهیزاتپارکینگ #نمایشگاهداعمی #نمایشگاهپارکترافیک #بهترینفروشنده #بهترینقیمت #بهترینکیفیت #فروشنده  #فروشفوری  #فروشویژه  #ایران  #مجهزنمودنپارکینگ  #مجهزکردنپارکینگ

#تقسیمکنندهپارکینگ #جداکنندهپارکینگ #جداکننده #تقسیمکننده #متوقفکنندهخودرو #کاراستوپر #کاراستاپر #سرعتگیر #سرعنگیرلاستیکی #سرعتگیرپلاستیکی #سیستمهوشمندپارکینگ #ضربهگیردیوار #والگارد  #ضربهگیرستون  #کرنرگارد  #کورنرگارد #راهبندالکترونیکی #راهبند #قفلپارکینگ #پارکینگلاک #خطکشیپارکینگ #رنگامیزیپارکینگ #ضدلغزندگیرمپ  #سطحضدلغزندگیرمپ  #سطحضدلغزندگی  #سطحضدلغزش #ضدلغزندگیرمپپارکینگ #تابلوهاوعلائماضطراری  #تابلوهایاضطراری  #علائماضطراری #کفپوشاپوکسی #نبشیوترمزپله  #نبشیپله  #نبشیپلهالومینیومی #ترمزپله  #ترمزپلهسنبادهای #پادریآلومینیومی  #پادری #آینهمحدب  #اینه  #اجراکفپوشاپوکسی

#چراغ  #چراغراهنمایی #چشمگربهای  #چشمببری #پایهتابلوترافیکی #استوانهترافیکی #سیلندرترافیکی #مخروطترافیکی  #کلهقندی #بشکهایمنی #بشکه #بشکهترافیکی #نیوجرسیترافیکی  #نیوجرسی #کاشنتانک #گلمیخترافیکی #گلمیخ #گلمیخسولار #چشمگربهایترافیکی #موانعفلزیترافیکی #موانعفلزی #گاردریلجادهای  #گاردریل #تابلوهایترافیکی #تابلوهایجادهای #دندهپنجپلاستیکی  #دندهپنج #استاتها  #استات  #استاتگرد  #استاتمربع  #استاتبیضی #بولاردترافیکی  #بولارد

#باطومچراغدار #آدمکپرچمزن #رباتپرچمزن  #رباطپرچمزن #پیچتلگرافیوواشر  #پیچتلگرافی  #تابلویایستدستی  #آینهبازرسی #زنجیرپلاستیکی   #راکتبازرسیبدنی  #راکتبازرسی  #باطومایکسری #میخفرش #هوزرمپ #مخزن شنونمک #قفلچرخ #هرمنوبتدهی #پایهسهوجهی

#parktraffic  #parktrafficstore  #kiyantajhizpaydar  #parkingequipment  #trafficequipment  #safetyequipment  #roadequipment  #parkingequipmentstore  #trafficequipmentstore  #bestseller  #bestprice  #bestquality

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *