خدمات

سرویس ها
_

خدمات ما

فروش ، نصب و اجرای کلیه تجهیزات پارکینگ:

متوقف کننده خودرو، محافظ ستون ، جدا کننده ، قفل پارکینگ ، راه بند ، سطح ضد لغزش رمپ پارکینگ.

علائم پارکینگ، کفپوش اپوکسی ، رنگ آمیزی سطوح و دیوارها ، خط کشی پارکینگ , خط کشی خیابان و معابر و …

تجهیزات پارکینگ