موانع فلزی ترافیکی

021-66752690

موانع فلزی ترافیکی

metal barriers

 

موانع فلزی ترافیکی موانع فلزی u شکل که در دسته ی تجهیزات ترافیکی جای دارد و تاثیر بسیاری در برقراری نظم ترافیکی دارد . در محل های که نیاز است به تعیین کردن محدوده عبور و مرور رانندگان استفاده می شود.

موانع فلزی u شکل که در دسته ی تجهیزات ترافیکی جای دارد و تاثیر بسیاری در برقراری نظم ترافیکی دارد.

در محل های که نیاز است به تعیین کردن محدوده عبور و مرور رانندگان استفاده می شود . این محصول از جنس فلز بوده و از لوله ی شماره 6 به ضخامت 2 میلیمتر ساخته می شود .

مانع 90 سانتی
مانع 120 سانتی
مانع 80 سانتی

موانع فلزی

موانع ترافیکی

موانع فلزی u شکل به دلیل جنس فلزی که دارد در برابر ضربه و برخود هر وسیله ی نقلیه ای مقاوم است و شرایط جوی نیز بر روی آن ها تاثیر نمی گذارد .

رنگی که روی این محصول بکار رفته است به دلیل درخشندگی که دارد باعث افزایش دید رانندگان در هوای بارانی ، برفی ، مه و در طول شب می شود .

سایز این موانع فلزی به صورت استاندارد 80 ، 90 ، 120 سانتی متری است .

Metal traffic barriers
بهترین فروشنده موانع فلزی ترافیکی با بهترین کیفیت

بالا بردن کیفیت تجهیزات ترافیکی , تجهیزات پارکینگی و تجهیزات ایمنی یعنی بهبود وضعیت تردد اتومبیل ها

لطفا با ما همراه باشید جهت ارتقای سطح کیفی تجهیزات ترافیکی , تجهیزات پارکینگی و تجهیزات ایمنی

پارک ترافیک عرضه کننده تجهیزات ترافیکی , تجهیزات پارکینگی و تجهیزات ایمنی با بهترین کیفیت

موانع فلزی ترافیکی شامل کلیه امور مربوط به موانع فلزی : فروش موانع فلزی , فروش موانع فلزی u شکل , فروش موانع ترافیکی فلزی ,

فروش موانع فلزی ترافیکی , خرید موانع فلزی , خرید موانع فلزی u شکل , خرید موانع ترافیکی فلزی , خرید موانع فلزی ترافیکی , پخش موانع فلزی ,

پخش موانع موانع فلزی u شکل , پخش موانع ترافیکی فلزی , پخش موانع فلزی ترافیکی , ارائه موانع فلزی , ارائه موانع فلزی u شکل ,

ارائه موانع ترافیکی فلزی , ارائه موانع فلزی ترافیکی , عرضه موانع فلزی , عرضه موانع فلزی u شکل , عرضه موانع ترافیکی فلزی ,

عرضه موانع فلزی ترافیکی , ارسال موانع فلزی , ارسال موانع فلزی u شکل , ارسال موانع ترافیکی فلزی , ارسال موانع فلزی ترافیکی , قیمت موانع فلزی ,

قیمت موانع فلزی u شکل , قیمت موانع ترافیکی فلزی , قیمت موانع فلزی ترافیکی , قیمت فروش موانع فلزی , قیمت فروش موانع فلزی u شکل ,

قیمت فروش موانع ترافیکی فلزی , قیمت فروش موانع فلزی ترافیکی , قیمت پخش موانع فلزی , قیمت پخش موانع فلزی u شکل ,

قیمت پخش موانع ترافیکی فلزی , قیمت پخش موانع فلزی ترافیکی , قیمت عمده موانع فلزی , قیمت عمده موانع فلزی u شکل ,

قیمت عمده موانع ترافیکی فلزی , قیمت عمده موانع فلزی ترافیکی , اجرای موانع فلزی , اجرای موانع فلزی u شکل , اجرای موانع ترافیکی فلزی ,

اجرای موانع فلزی ترافیکی , فروشنده موانع فلزی , فروشنده موانع فلزی u شکل , فروشنده موانع ترافیکی فلزی , فروشنده موانع فلزی ترافیکی ,

بهترین فروشنده موانع فلزی , بهترین فروشنده موانع فلزی u شکل , بهترین فروشنده موانع ترافیکی فلزی , بهترین فروشنده موانع فلزی ترافیکی می باشد .